Veel gestelde vragen

We krijgen de foutmelding “The SAML message signature could not be validated” voor onze SAML integratie

Deze foutmelding wijst erop dat de signature van het SAML authenticatierequest niet correct is. De kans is groot dat er iets scheelt met het gebruikte signing certificaat: gelieve te verifiëren dat dit certificaat niet vervallen is of dat er plots geen ander certificaat gebruikt wordt dan hetgeen in de SAML metadata met de ACM IDP overeen gekomen was.

Het is de bedoeling dat de gebruikte certificaten langs Service Provider zijde door de toepassingsbeheerder gemonitored worden en dat er ten laatste 1 maand voor verval van een certificaat contact opgenomen wordt met het integratieteam.

We krijgen “rate limited” foutmeldingen bij onze OpenID Connect of oAuth integratie

Dat wil zeggen dat er voor deze OpenID Connect toepassing abnormale acties werden vastgesteld. Gelieve deze technische beschrijving te raadplegen.