Afmelden

De sessie van de gebruiker in ACM afmelden kan op een eenvoudige manier

Om af te melden in de toepassing zelf kan er een logout in de toepassing uitgevoerd worden. Om de gebruiker ook in ACM af te melden gaat men als volgt te werk:

Deze logout-procedure zorgt ervoor dat de gebruiker/browser in ACM afgemeld wordt voor de toepassing, op de ACM IDP en op eventuele upstream IDP’s (zoals bvb. de CSAM IDP).

Andere toepassingen (die bijvoorbeeld opgestart zijn in aparte tabbladen) zijn door deze logout niet geïmpacteerd en de gebruiker kan in die actieve toepassingen verder werken. Als de gebruiker naar een nieuwe toepassing gaat, zal hij opnieuw moeten aanmelden in ACM (single sign-on is na het afmelden van één van de toepassingen dus niet meer mogelijk).

Voorbeeld

Indien men na de lokale logout in de toepassing wil afmelden in ACM (en upstream IDP’s):

https://mijn-toepassing.vlaanderen.be/stb/html/pages?TAM_OP=logout&type=local&returnurl=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be

Na het afmelden zal men finaal landen op https://www.vlaanderen.be.