Doelgroepen & organisaties

Toepassingen kunnen open gesteld worden voor specifieke doelgroepen of organisaties

We onderscheiden de volgende doelgroepen:

  • Burgers (als particulier, dus namens zichzelf): “BUR”
  • Entiteiten van de Vlaamse overheid (departementen, agentschappen): “GID” (met OVO-code als organisatiesleutel)
  • Lokale Besturen (provincies, steden, gemeenten, politiezones, etc.): “LB” (met KBO-code als organisatiesleutel: NIS-codes of OVO-codes zijn ook mogelijk in specifieke gvallan)
  • Onderwijs- en Vormingsinstellingen (scholen, universiteiten, CLB’s, etc.): “OV” (met Instellingsnummer als organisatiesleutel)
  • Bedrijven en andere organisaties (organisaties met een KBO-nummer): “EA” (met KBO-code als organisatiesleutel)

Op welke manier de gebruiker zijn hoedanigheid moet kiezen is instelbaar: ofwel gebeurt dit op doelgroepniveau, ofwel op organisatieniveau.

Hoedanigheidskeuze op doelgroepniveau

In de aanmeldschermen kan de gebruiker kiezen uit de doelgroepen waarvoor hij over de nodige rechten beschikt.

oAuth server-naar-server

De gebruiker selecteert hierbij de doelgroep waarvoor hij wenst aan te melden. Indien de gebruiker voor meerdere organisaties een gebruiksrecht heeft, dan wordt de rolleninformatie voor die verschillende organisaties naar de toepassing megestuurd worden.

De rolleninformatie wordt dan bijvoorbeeld “LoketGebruiker:OrganisatieSleutelX, OrganisatieSleutelY, OrganisatieSleutelZ”: het type Organisatiesleutel verschilt per doelgroep (zie hierboven): bijvoorbeeld een KBO-code.

Indien de toepassing slechts naar één doelgroep open staat OF de gebruiker heeft slechts een gebruiksrecht voor één doelgroep, dan wordt de keuze van doelgroep overgeslegen.

Hoedanigheidskeuze op organisatieniveau

In de aanmeldschermen kan de gebruiker kiezen uit alle organisaties waarvoor hij over de nodige rechten beschikt.

oAuth server-naar-server

De gebruiker selecteert de organisatie namens de welke hij wil aanmelden.

Naar de toepassing wordt dan enkel de rolleninformatie over de geselecteerde organisatie meegestuurd.

De rolleninformatie wordt dan bijvoorbeeld “LoketGebruiker:OrganisatieSleutelX”: het type Organisatiesleutel verschilt per doelgroep (zie hierboven): bijvoorbeeld een KBO-code.

Indien de gebruiker slechts een gebruiksrecht voor één organisatie, dan wordt de keuze van organisatie overgeslegen.