Integratiemethoden

De ACM IDP van toegangsbeheer biedt verschillende methoden om toepassingen te integreren.

In deze paragrafen beschrijven we in detail deze verschillende methoden: hopelijk kan u op basis van deze informatie een weloverwogen keuze maken voor één van de mogelijkheden.

Gelieve echter op te merken dat er voor iedere integratiemethode wel een use case bestaat waar die het meest aangewezen is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het platform of de toepassing de beste ondersteuning biedt voor één van de technologieën of dat de expertise van de ontwikkelaar/integrator bij één van de integratiemethoden ligt en dat er daarom gestandaardiseerd wordt richting een specifieke technologie. Bezwaren als “meer complex” zijn in zo’n geval dan bijvoorbeeld minder relevant.

Afhankelijk van de situatie valt één van de verschillende manieren te verkiezen boven de anderen.

Onderstaande tabel geeft per integratiemethode de algemene voor- en nadelen weer.

SAML
OpenID Connect
oAuth
HTTP header
eenvoudig & onderhoudsvriendelijk - + + +
de flow verloopt 100% via de browser + stroom van toepassing naar ACM IDP nodig stroom van toepassing naar ACM IDP nodig stroom van ACM IDP naar toepassing nodig
ideaal voor toepassingen in de cloud + + + -
bruikbaar voor mobiele toepassingen - + + -

In volgende paragrafen worden deze integratiemethoden in meer detail toegelicht.