Response Mode

Je kan de methode bepalen op welke manier de Authorization Code teruggestuurd wordt naar de Redirect URI

In het authenticatierequest kan je de parameter “response_mode” meegeven: deze bepaalt op welke manier de Authorization Code teruggestuurd zal worden.

De mogelijke waarden die je hieraan kan meegeven:

Waarde
Betekenis
query DEFAULT de Authorization Response parameters (waaronder de Authorization Code) worden als query string parameter toegevoegd aan de Redirect URI naar de Client
form_post de Authorization Response parameters (waaronder de Authorization Code) worden als POST-waarden meegestuurd bij de Redirect URI naar de Client
fragment de Authorization Response parameters (waaronder de Authorization Code) worden als een fragment toegevoegd aan de Redirect URI naar de Client. Concreet betekent dit dat deze niet als query string parameters (met een ?) worden meegestuurd, maar wel als een fragment (dus met een #)

Er wordt aanbevolen om enkel de parameter “response_mode” mee te geven indien de Client wenst af te wijken van de standaard-waarde “query”.