oAuth voor REST API's

De ACM IDP biedt functionaliteiten voor de beveiliging van REST API’s via oAuth

Voor de REST API’s biedt de ACM IDP een oAuth Authorization Server, waarbij ondersteuning geboden wordt voor volgende scenario’s:

  • REST API’s voor server-naar-server trafiek (dus in naam van de afnmertoepassing zelf)
  • REST API’s namens een gebruiker die eerder reeds aanmeldde op de ACM IDP via OpenID Connect

Ook scenario’s, waarbij men een API-gateway wenst in te schakelen voor de oAuth ahandeling zijn mogelijk.