Authenticatiemiddelen

Men kan via RequestedAuthnContext in het SAML AuthnRequest meegeven welke authenticatiemiddelen men wenst te gebruiken

Minimum

Via de parameter Comparison=“minimum” kan je aangeven wat het laagste authenticatiemiddel is dat aangeboden mag worden. De ACM IDP zal enkel de vooringestelde authenticatiemiddelen aanbieden die aan deze voorwaarde voldoen: alle vooringestelde authenticatiemiddelen met een hoger authenticatieniveau zullen dus aangeboden worden.

De URN’s van de beschikbare authenticatiemiddelen zijn terug te vinden in het integratiedossier.

<samlp:AuthnRequest ...
  <samlp:RequestedAuthnContext xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol" Comparison="minimum">
    <saml:AuthnContextClassRef xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">urn:be:vlaanderen:authmech:csamtotp</saml:AuthnContextClassRef>
  </samlp:RequestedAuthnContext>
</samlp:AuthnRequest>

Exact

Via de parameter Comparison=“exact” kan je aangeven welke specifieke authenticatiemiddelen aangeboden mogen worden. De ACM IDP zal de vooringestelde authenticatiemiddelen met deze vraag combineren en de deelverzameling van beide aanbieden.

<samlp:AuthnRequest ...
  <samlp:RequestedAuthnContext xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol" Comparison="exact" >
    <saml:AuthnContextClassRef xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">urn:be:vlaanderen:authmech:eid</saml:AuthnContextClassRef>
    <saml:AuthnContextClassRef xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">urn:be:vlaanderen:authmech:itsme</saml:AuthnContextClassRef>
    <saml:AuthnContextClassRef xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">urn:be:vlaanderen:authmech:csamtotp</saml:AuthnContextClassRef>
  </samlp:RequestedAuthnContext>
</samlp:AuthnRequest>

Exact één specifiek authenticatiemiddel

Bij het gebruik van de parameter Comparison=“exact” zal de ACM IDP nagaan of dit één van de vooringestelde authenticatiemiddelen is en zoja, dan zal enkel dit authenticatiemiddel aangeboden worden.

<samlp:AuthnRequest ...
  <samlp:RequestedAuthnContext xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol" Comparison="exact" >
    <saml:AuthnContextClassRef xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">urn:be:vlaanderen:authmech:eid</saml:AuthnContextClassRef>
  </samlp:RequestedAuthnContext>
</samlp:AuthnRequest>

In geval er slechts één authenticatiemiddel aangeboden moet worden, dan is het standaard gedrag van ACM dat de gebruiker dit authenticatiemiddel expliciet moet kiezen. Indien u wenst dat deze authenticatiestap dan wordt overgeslagen, gelieve dit dan in het integratiedossier te definiëren (EXACT 1 AUTHENTICATIEMIDDEL = JA).

Welk authenticatiemiddel werd er gebruikt

De URN van het authenticatiemiddel dat de gebruiker hanteerde om aan te melden, wordt in de AuthnContextClassRef van de SAML Response meegegeven.

<saml:AuthnContext>
  <saml:AuthnContextClassRef>urn:be:vlaanderen:authmech:csamtotp</saml:AuthnContextClassRef>
</saml:AuthnContext>