Hoe werkt SAML ?

SAML wordt bij Toegangbeheer gebruikt om een identiteit over te zetten van de ACM IDP (SAML Identity Provider) naar de toepassing (SAML Service Provider)

De authenticatie bij de ACM IDP vanuit een browser verloopt conform het “Web Browser SSO Profile” voorzien in de Oasis SAML 2.0 standaard.

SAML web browser sso profile

In de paragraaf omtrent het Aanmelden kan u een voorbeeld van de “AuthnRequest” en “Response” terugvinden.