Integratieproces

Stappenplan indien u uw toepassing via oAuth wenst aan te sluiten op de ACM IDP van het Vlaams Toegangsbeheer

Indien u met uw toepassing via oAuth wil integreren met de ACM IDP, dan gaat u als volgt tewerk:

  1. Valideer dat uw toepassing in aanmerking komt voor integratie met het Vlaams Toegangsbeheer: in geval van twijfel contacteert u het HFB integratieteam
  2. Neem contact op met het HFB integratieteam en stel samen een integratiedossier op:
    • de vereiste callback-URI’s, post-logout URI’s en de gewenste technische specificaties worden hierin gedocumenteerd
    • ook de gewenste autorisaties, authenticatiemiddelen en scopes worden hierin opgenomen
    • indien Client authenticatie via een JWT token gewenst is, dan wordt ook de public key van de Client doorgegeven
  3. Zodra het integratiedossier voltooid is, kan de implementatie ingepland worden: reken hierbij op een doorlooptijd van 2 à 3 weken
  4. Na de implementatie wordt de ClientID (en Secret in geval er niet met een JWT token wordt gewerkt) voor deze toepassing bezorgd

Het HFB integratieteam is bereikbaar