Aanvraag Access Token

De Client vraagt een Access Token aan en authenticeert zich hiervoor

Om een Access Token te verkrijgen kan de Client terecht op het Token Endpoint: de URL hiervoor kan teruggevonden worden op het Discovery Endpoint.

oAuth server-naar-server

De Client zal nu de Authorization Code bij het Token Endpoint inwisselen voor een Access Token (en optioneel een Refresh Token): dit dient binnen de 30 seconden te gebeuren.

Volgende parameters zijn hierbij vereist:

Parameter Omschrijving
grant_type VERPLICHT Waarde die verplicht “authorization_code” is
code VERPLICHT de code die van de Authorization Server werd bekomen
client_id VERPLICHT ClientID
redirect_uri VERPLICHT redirect URI

Voor de authenticatie zijn er meerdere mogelijkheden:

Client authenticatie op basis van ClientID en Secret

Hierbij wordt er bij de onboarding een ClientID en een Secret gegenereerd langs de Authorization Server zijde en aan de Client bezorgd. Deze ClientID en Secret kunnen door de Client op 2 verschillende manieren aangeboden worden aan het Token Endpoint.

ClientID en Secret via POST-parameters

Hierbij worden de ClientID en de Secret via POST-parameters doorgestuurd.

Voorbeeld:

POST /op/v1/token HTTP/1.1
Host: authenticatie.vlaanderen.be
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

 client_id=28358814-5c20-4c13-bbff-db5dd8c4ae93&
 client_secret=CgNjSBQwSolxUcFe7A0U-16j7uccp34-Z5eigKOoCpn5WMHjcb0IkseYA8zhMdYKlpzNJh4Qj4OhjvkVEXq6clvKlutFv5H&
 code=OV9FU_1lxJoAbc&
 grant_type=authorization_code&
 redirect_uri=https%3A%2F%2Fmijntoepassing%2Fcallback

ClientID en Secret via Basic Authentication

De ClientID en Secret worden via Basic Authentication “Authorization”-header meegestuurd.

POST /op/v1/token HTTP/1.1
Host: authenticatie.vlaanderen.be
Authorization: Basic MjgzNTg4MTQtNWMyMC00YzEzLWJiZmYtZGI1ZGQ4YzRhZTkzOkNnTmpTQlF3U29seFVjRmU3QTBVLTE2ajd1Y2NwMzQtWjVlaWdLT29DcG41V01IamNiMElrc2VZQTh6aE1kWUtscHpOSmg0UWo0T2hqdmtWRVhxNmNsdktsdXRGdjVI
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

 code=OV9FU_1lxJoAbc&
 grant_type=authorization_code&
 redirect_uri=https%3A%2F%2Fmijntoepassing%2Fcallback

Client authenticatie via een JWT token

In dit geval genereert de Client bij de onboarding een asymmetrisch keypaar en bezorgt de Authorization Server het publieke deel ervan: het private deel wordt enkel lokaal op de Client bewaard.

Bij de authenticatie op het Token Endpoint worden volgende parameters meegestuurd:

 • “client_assertion_type” met als waarde “urn:ietf:params:oauth:client-assertion-type:jwt-bearer”
 • “client_assertion” met daarin één enkele JWT

Voorbeeld:

POST /op/v1/token HTTP/1.1
Host: authenticatie.vlaanderen.be
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

 code=OV9FU_1lxJoAbc&
 grant_type=authorization_code&
 redirect_uri=https%3A%2F%2Fmijntoepassing%2Fcallback&
 client_assertion_type=urn%3Aietf%3Aparams%3Aoauth%3Aclient-assertion-type%3Ajwt-bearer&
 client_assertion=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiIyODM1ODgxNC01YzIwLTRjMTMtYmJmZi1kYjVkZDhjNGFlOTMiLCJzdWIiOiIyODM1ODgxNC01YzIwLTRjMTMtYmJmZi1kYjVkZDhjNGFlOTMiLCJhdWQiOiJodHRwczovL2F1dGhlbnRpY2F0aWUudmxhYW5kZXJlbi5iZS9vcCIsImV4cCI6MTU5MjIwODA2MCwianRpIjoiRGt6bmpzdTQzZHprZDN6amQ1IiwiaWF0IjoxNTkyMjA4MDAwfQ.3dPodaVhJ2d3cXWn0v2YGeZqs5XScJF2lm4MaweDnf4

In bovenstaand request bevatte “client_assertion” een JWT met volgende inhoud:

{
 "iss": "28358814-5c20-4c13-bbff-db5dd8c4ae93",
 "sub": "28358814-5c20-4c13-bbff-db5dd8c4ae93",
 "aud": "https://authenticatie.vlaanderen.be/op",
 "exp": 1592208060,
 "jti": "Dkznjsu43dzkd3zjd5",
 "iat": 1592208000
}

De JWT in de client_assertion dient uiteraard gesigned te zijn met één van de keys die voor die Client geregistreerd staan op de Authorization Server.

Daarnaast moet/kan deze JWT volgende claims bevatten:

Claim Omschrijving
iss (issuer) VERPLICHT Deze dient de ClientID te bevatten
sub (subject) VERPLICHT Deze dient de ClientID te bevatten
aud (audiance) VERPLICHT Deze dient de issuer te bevatten, zijnde https://authenticatie-ti.vlaanderen.be/op voor TEST of https://authenticatie.vlaanderen.be/op voor PROD
exp (expiration time) VERPLICHT Een expiration time moet aanwezig zijn: de huidige tijd mag niet recenter zijn dan de expiration time en deze mag ook niet te ver in de toekomst liggen (maximum 10 minuten)
jti (jwt id) OPTIONEEL AANBEVOLEN Men kan een unieke ID meegeven voor de JWT: de Authorization Server kan dit gebruiken om replay attacks tegen te gaan
iat (issued at) OPTIONEEL Tijdstip waarop de JWT werd gegenereerd: deze mag niet te ver in de toekomst liggen
nbf (not before) OPTIONEEL Indien aanwezig worden tokens niet aanvaard voor de aangegeven timestamp

De implementatie details zoals beschreven bij de interactieve oAuth authenticatie zijn verder ook van toepassing.