gid, vonet of internet reverse proxies

Er zijn 3 verschillende ACM reverse proxies beschikbaar afhankelijk naar welk netwerk de toepassing opengesteld moet worden

Afhankelijk of je de toepassing wil ontsluiten naar het internet, het GID-netwerk of het VONET-netwerk kan je kiezen voor ontsluiting via de respectievelijke reverse proxy.

HTTP heder integratie

De mogelijke URL’s die gebruikt kunnen worden zijn beperkt tot de volgende:

  • xxx.vlaanderen.be voor op de INTERNET en GID reverse proxy
  • xxx.vonet.be voor de VONET reverse proxy

Hierbij bestaat xxx enkel uit geldige karakters die gebruikt mogen worden voor een domeinnaam en bevat het geen punt (.), aangezien we geen ondersteuning bieden voor sub-domeinen van vlaanderen.be of vonet.be.

Opdat de toepassing bereikbaar zou zijn, dient er ook een DNS-record aangemaakt te worden: afhankelijk van de keuze van reverse proxy dient dit een ALIAS te zijn van:

ACM Reverse proxy Alias
INTERNET T&I rp-internet-ti.vlaanderen.be
GID T&I rp-gid-ti.vlaanderen.be
VONET T&I rp-vonet-ti.vonet.be
INTERNET PROD rp-internet.vlaanderen.be
GID PROD rp-gid.vlaanderen.be
VONET PROD rp-vonet.vonet.be